Дніпропетровська державна фінансова академія | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпропетровська державна фінансова академія


Дніпропетровська державна фінансова академія

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА ФІНА́НСОВА АКАДЕ́МІЯ – вищий навчальний заклад, що готує фахівців у галузі фінансів, економіки та підприємництва. Засн. 1977 у Дніпропетровську як фінанс. технікум. Від 1991 – фінанс.-екон. коледж, від 1998 – фінанс.-екон. ін-т, від 2004 – сучасна назва. Нині на 5-ти ф-тах (екон., фінанс., заоч., післядиплом. освіти, довузів. підготовки) навч. бл. 3 тис. студентів. Навч. процес забезпечують 124 викл., з них д-рів н., проф. – 6, канд. н., доц. – 48. Серед відомих науковців – Ю. Долгоруков, М. Мурашкін, А. Бабенко, В. Капітон, О. Рядно. Осн. напрями н.-д. роботи: дослідж. потенціалу розвитку малого підприємництва у промислово розвинутому регіоні; удосконалення фінанс.-екон. механізму стабілізації й розвитку госп. діяльності регіонів в умовах ринку; матем. моделі у дослідж. проблем соц.-екон. розвитку країни і регіонів; проблеми формування світогляд. орієнтацій людини в умовах трансформації сусп-ва. Академія співпрацює з навч. закладами Великої Британії, Росії, Польщі, Білорусі. Діють відділи: ред.-видавн., аспірантури, н.-д., міжнар. зв’язків. Є 2 навч. корпуси, б-ка, центр інформ. технологій, спортивнооздоров. комплекс, гуртожитки. Виходить «Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії». Ректор – Н. Редіна (від 1998).

Статтю оновлено: 2008