Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека


Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВО- МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1930 на базі фонду б-ки Дніпроп. мед. ін-ту. Від 1960 має статус наукової. Підпорядк. Гол. упр. охорони здоров’я облдержадміністрації. Структура б-ки: відділи комплектування, наук. оброблення літ-ри та каталогізації, інформ.-бібліогр., метод., обслуговування (абонемент, чит. зал); 19 філій. Заг. фонд 206 тис. прим.: книги, періодика, автореф. дис., наук.-метод. та інформ.-бібліогр. видання. У фонді – літ-ра з усіх галузей медицини та суміж. наук, зокрема біології, біофізики, радіології, психології. Передплачується понад 200 період. видань. Довідк.-бібліогр. апарат: алфавіт., системат., предмет. краєзнав. каталоги і темат. бібліогр. картотеки. Б-ка видає інформ. покажчики: «Нові книги, що надійшли в довідково-інформаційний фонд Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки», «Управління, планування, економіка в охороні здоров’я», «На допомогу медичним працівникам сільської охорони здоров’я», «На допомогу фахівцю» (за 16-ма спеціальностями). Серед раритет. книг – «Докторъ Руддокъ. Спутникъ гомеопата: Руководство къ леченію болѣзней по способу гомеопатіи» (С.-Петербургъ, 1883), «О современномъ строѣ и состояніи земской медицины въ уѣздахъ Екатеринославской губерніи за 1900, 1901 и 1902 годы» С. Гапнера (Екатеринославъ, 1903), «Холерная эпидемія въ Екатеринославской губерніи въ 1908 году» (Екатеринославъ, 1909), «Очерки гнойной хирургии» (Ленинград, 1956) В. Войно-Ясенецького; період. видання від 1960 – «Акушерство и гинекология», «Терапевтический архив», «Хирургия». Комп’ютеризовано осн. робочі місця, організовано електрон. каталог, б-ку підключено до мережі Інтернет, створ. сайт. Б-ка організовує дні інформації, семінари, практикуми. Дир. – І. Цаберябова (від 2001).

Літ.: Цаберябова И. Фонды библиотеки // Вісті Придніпров’я. 2003, 25 нояб.; Її ж. Дивимось у майбутнє // Медицина и фармация. 2006. № 3–4.

Статтю оновлено: 2008