Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека


Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1834 у Катеринославі (нині Дніпропетровськ) як губернська публічна б-ка, нараховувала 200 книг. 1839 і 1942 її фонди повністю знищено пожежею. Підпорядк. упр. культури Дніпроп. облдержадміністрації. Має статус наукової, сучасна назва – від 2002. У б-ці 16 спеціалізов. відділів, 3 сектори. Книжк. фонд становить 2 млн 901 тис. прим. До його складу входять: рідкісні вид. минулих століть про Катеринослав і Катеринослав. губ., місц. період. видання від 19 ст., стародруки кирилич. та граждан. шрифтів (1651–1800), книги з автографами, екслібрисами, колекція період. видань 18–20 ст., видань великого формату і мініатюр. книги, прижиттєві вид. М. Ломоносова, М. Новикова; понад 100 книг із влас. зібрань В. Флоринського, М. Чехової, А. Чепи, І. Євецької, М. Бречкевича, Є. Шведера. Значна частина фонду – патентна та нормативно-тех. документація, реферативні видання центрів наук.-тех. інформації. Понад 2 тис. назв період. видань від 1943, іноз. літ-ра 89-ма мовами світу. Осн. види діяльності: бібліотечне та інформ. обслуговування користувачів, соціокультурна і популяризатор. діяльність, н.-д. робота у галузях бібліотекознавства та бібліографії. Довідк.-бібліогр. апарат: системат. та алфавіт. каталоги, каталоги на спец. види видань (ноти, платівки, стандарти), системат. картотека статей. Щорічно готують календар знаменних і пам’ят. дат «Моє Придніпров’я» (від 1972), друкують наук.-допоміжні та рекомендац. бібліогр. посібники переважно краєзнав. тематики. Електрон. каталог нових надходжень становить понад 30 тис. записів (від 1993). Видають інформ.-метод. збірник «Бібліотечна Дніпропетровщина» (двічі на рік, від 2003), метод. посібники з актуал. питань орг-ції бібліотеч. справи. Б-ка розвивається як інформ. центр із корпоратив. комп’ютер. мережею з виходом в Інтернет; створ. власну Інтернет-сторінку. Для користувачів відкрито Інформ.-консультац. центр з інтелектуал. власності (1975), Інтернет-центр (1999), Канад.-Укр. бібліотеч. центр (2000), Центр правової інформатизації, Інформ.-ресурс. центр «Вікно в Америку», Центр худож. літ-ри (усі – 2004). Дир. – Н. Титова (від 1994).

Літ.: Духовна скарбниця краю: Історія і сучасність Дніпроп. обл. держ. наук. б-ки. Дн., 1999; Видання ДОУНБ (1956–2003): Бібліогр. покажч. Дн., 2004; Обласна універсальна наукова бібліотека – інформаційно-ресурсний центр регіону: історичні аспекти і сучасність: Мат. обл. міжвідом. наук.-практ. конф. 9 грудня 2004 року. Дн., 2006.

Статтю оновлено: 2008