Дніпропетровський державний аграрний університет | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпропетровський державний аграрний університет


Дніпропетровський державний аграрний університет

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АГРА́РНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для агропромислового комплексу. Засн. 1922 рішенням Упр. профес. освiти України про створення Київ. вет.-зоотех. iн-ту на базi с.-г. вiддiл. Київ. полiтех. iн-ту. 1934 Зоотех. iн-т переведено з Києва до Днiпропетровська i перейменовано на сільськогосподарський. Сучасна назва – від 1991. Нинi в Ун-ті функцiонують 7 ф-тiв (агроном., біотехнол., вет. медицини, механізації с. госп-ва, екол.-меліорат., менеджменту та маркетингу, обліку і фінансів), що готують фахiвцiв iз 12-ти спецiальностей. Навч. процес забезпечують 40 каф., на яких працюють 433 викл., з них – 46 д-рів н., проф., 218 канд. н., доц. Навч. понад 7 тис. студентів. Серед відомих випускників – А. Бабич, М. Гулий, В. Ситник, Ф. Моргун, В. Циков, П. Сусідко, Є. Лебідь, О. Собко, В. Круть, Л. Мерешко. Серед відомих науковців – М. Бекаревич, Л. Христєва, В. Шуваєв, М. Тіман, О. Верняєв, О. Литовченко, І. Ярчук, І. Лук’яненко, Д. Томашевський, Л. Мельник, В. Дирда, В. Грибан. Основні напрями наук. досліджень: рекультивація земель, заг. та с.-г. екологія; розроблення фізіологічно актив. препаратів гумус. природи та їхня дія на організм рослин і тварин; створення пород. груп свиней та овець; генетика і селекція озимої пшениці, гібридів кукурудзи; конструювання ґрунтооброб. машин і знарядь; економіка с.-г. вироб-ва в ринк. умовах. При Ун-ті вiдкрито проблемні лаб. гумiнових добрив (1965), рекультивацiї земель (1979), НДІ агроекологiї (1991), навч.-наук. ін-ти економіки (2004), біо-технології та здоров’я тварин (2005), ін-т післядиплом. освіти (2002). У його складі – 6 коледжів: Дніпроп. електрифікації й автоматизації с. госп-ва та технол., Верхньодніпров., Ерастів. (смт Вишневе П’ятихат. р-ну), Новомоск., Нікопол. аграрні, а також н.-д. госп-во «Самарський». Має 5 навч. кор-пусiв, 7 гуртожиткiв, спортком-плекс, культур. центр тощо. Видає «Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету» (від 1998). Перший ректор – М. Селех (1934–35), нині – В. Шемавньов (від 2001).

Статтю оновлено: 2008