Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Засн. 1966 у Дніпропетровську як спец. середня школа міліції. Від 1992 – уч-ще міліції, від 1997 – юрид. ін-т, від 2001 – юрид. академія, від 2005 – сучасна назва. У структурі Ун-ту – Запоріз. юрид. ін-т; Криворіз. ф-т, на базі якого діє навч. центр спеціалізації та підвищення кваліфікації; ф-ти: кримінал. міліції, підготовки слідчих, міліції громад. безпеки, заоч. навч. працівників органів внутр. справ; центр післядиплом. освіти; Навч.-наук. ін-т підготовки фахівців з числа цивіл. осіб (у його складі діють юрид. ф-т і відділ. довузів. підготовки). Заг. кількість студентів і курсантів – понад 3 тис. осіб. Навч.-вихов. процес забезпечують 148 викл. Основні напрями наук. досліджень: створення нової технол. моделі системи органів внутр. справ; удосконалення законодавства та ін. нормативно-правових актів України, що стосуються правоохорон. діяльності; боротьба зі злочинністю; навч.-вихов. процес і наук. дослідж. у ВНЗах МВС України; розроблення та вдосконалення засобів криміналіст., оператив. і спец. техніки; застосування комп’ютер. технологій у навч.-вихов. процесі. Серед науковців – О. Негодченко, М. Коржанський, О. Фрицький, А. Поповський, С. Пєтков. Ун-т має навч.-лаборатор. і бібліотеч. комплекси, гуртожитки, спорт. м-ко, центр дозвілля; співпрацює із профіл. навч. закладами та поліцей. установами 14-ти країн світу. Ректор – О. Негодченко (від 1997).

Статтю оновлено: 2008