Дніпропетровський інститут професійного розвитку та освіти | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпропетровський інститут професійного розвитку та освіти


Дніпропетровський інститут професійного розвитку та освіти

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ПРОФЕСІ́ЙНОГО РО́ЗВИТКУ ТА ОСВІ́ТИ – навчальний заклад, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів для промисловості та інших сфер діяльності. Засн. 1944 у Дніпропетровську як ін-т тех. навч. робітників з метою надання організац. і метод. допомоги підпр-вам, орг-ціям, установам України, Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Молдови, Ростов., Волгогр., Білгород. та Курської обл. РФ. 1944–91 підпорядк. Мін-ву чорної металургії УРСР, 1991–97 – Мін-ву пром-сті, 1997–2008 – пром. політики, від 2008 – праці та соц. політики України. Від 2003 – Дніпроп. ін-т тех. навчання, від 2008 – сучасна назва. Гол. напрями діяльності: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників для виконання робіт підвищеної небезпеки, підвищення кваліфікації спеціалістів з профес. навчання кадрів на вироб-ві, відділів кадрів, менеджерів з персоналу, викладачів теор. та інструкторів вироб. навчання, цехових організаторів з підготовки кадрів за напрямами: педагогіка, психологія, нові технології та форми навчання; підготовка молодших спеціалістів за напрямом «Економіка та підприємництво»; розроблення навч.-метод. забезпечення та наоч. посібників щодо надання якісної освіти працівникам підпр-в, типових навч. планів і програм, метод. посібників, дидакт. матеріалу, навч. відеослайдів, фільмів, роликів, плакатів; проведення апробації та впровадження в навч. процес сучас. технологій і методів навчання; орг-ція тренінгів і майстер-класів для фінансистів, економістів, бухгалтерів, кер. структур. підрозділів, ліній. персоналу підпр-в. Кількість працівників (2008) – бл. 1,8 тис. осіб. Перший дир. (1944–52) – Г. Пукас, від 1983 – П. Зелецький.

Статтю оновлено: 2008