Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини


Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕДИ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т ТРАДИЦІ́ЙНОЇ І НЕТРАДИЦІ́ЙНОЇ МЕДИЦИ́НИ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях традиційної та нетрадиційної медицини. Засн. 1993 як Дніпроп. мед. ін-т нар. медицини. Від 2008 – сучасна назва. У структурі Ін-ту – мед. ф-т (готує фахівців зі спеціальностей «лікув. справа» та «стоматологія») і мед. уч-ще (спеціальності «сестрин. справа» і «лікув. справа»). На відміну від ін. вищих мед. навч. закладів, крім знань, умінь і навичок держ. стандарту мед. освіти, надає випускникам додатк. підготовку з дисциплін нар. і нетрадиц. медицини (мануал., голкорефлексо-, фіто-, арома-, апітерапія, фармакогнозія, різні види масажу, лікув.-оздоровчі системи, зокрема цигун, тайцзіцюань). Осн. напрями діяльності: вивчення й обґрунтування з позицій сучас. науки досвіду нар. та нетрадиц. медицини (фіто-, арома-, рефлексо-, апітерапія, гомеопатія, мануал. медицина); розроблення лікар. засобів, що сприяють оздоровленню населення, зменшують несприятливу дію довкілля на організм людини, продуктів харчування з дієт., лікув. та лікув.-профілакт. властивостями; здійснення метрол. контролю за засобами діагностики, профілактики і реабілітації насел. України; удосконалення методів скринінг. діагностики, що дає можливість забезпечити динам. контроль за станом здоров’я насел., зокрема за умов впливу несприятливих чинників довкілля (напр., наслідків аварії на ЧАЕС). У викладац. складі – 16 д-рів і 38 канд. н. Навч. понад 500 студентів. Функціонують б-ка, спеціаліз. лаб., експертна лаб. з дослідж. харч. продуктів, спорт. лікув.-оздоров. комплекс, українознав. музей. Ін-т видає г. «Парацельс». Ректор – В. Абрамов (від 1993).

Статтю оновлено: 2008