Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз


Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-експертна установа. Підпорядк. МЮ України. Засн. 2002 із сучас. назвою на базі Дніпроп. відділ. Харків. НДІ судових експертиз, що діяло від 1990 (його попередник – створ. 1952 Бюро держ. фінанс. експертизи при Мін-ві фінансів УРСР). Нині у структурі Ін-ту 4 лаб.: судових криміналіст., біол. і хім.; судово-екон.; судово-автотех. і трасол.; судових товарознав. і буд.-тех. досліджень. Наук. діяльність спрямована на розроблення досконаліших методик і методів судової експертизи для макс. використання її можливостей при розслідуванні кримінал. справ; судовому розгляді кримінал., цивіл., госп., адм. справ, вирішенні проблем, що перебувають поза межами судочинства. Співроб. Ін-ту розробили низку методик судових експертиз, зокрема судово-екон. дослідж. окремих питань фінанс.-госп. діяльності підпр-в і оподаткування, тех. стану транспорт. засобів, визначення порядку користування типовими квартирами між співвласниками. Дир. – Н. Водоп’ян (від 2002).

Статтю оновлено: 2008