Дніпропетровський університет економіки та права | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дніпропетровський університет економіки та права


Дніпропетровський університет економіки та права

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА ПРА́ВА – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, що здійснює підготовку фахівців у галузі економіки, менеджменту, торгівлі та комерційної діяльності, психології, права, філології. Має 4-й рівень акредитації. Засн. 1993 як Дніпроп. академія упр., бізнесу та права, від 2001 – сучасна назва. Нині у структурі Ун-ту – ф-ти (фінансово-екон., міжнар. комунікації, економіки та упр. бізнесом, юрид.); ін-ти (заочно-дистанц. навч., довузів. підготовки, післядиплом. навч., розвитку економіки та сусп-ва); Вища школа бізнесу; центри (укр.-польс. сприяння інвестиціям, маркетинг. і соціол. дослідж., психол. консультування, кар’єри, лікувально-діагност., навч.-метод., інформ.-тех.); філії у містах Рені (Одес. обл.) і Кременчук (Полтав. обл.). На денній і заоч. формах – понад 7 тис. студентів. Навч.-вихов. процес забезпечують бл. 250 викл., з них д-рів н., проф. – 25, канд. н., доц. – 85. Напрямки н.-д. роботи: формування структури та інфраструктури ринку і реформування держ. регулювання економіки в умовах трансформації системи екон. відносин; проблеми підвищення конкурентоспроможності підпр-в в умовах ринк. середовища; соц.-гуманітарні проблеми розвитку підприємництва в Україні та ін. Серед відомих науковців – Б. Холод, А. Задоя, В. Ткаченко, О. Тарнопольський, В. Полторак. Ун-т видає наук. часописи «Академічний огляд» (від 1994) та «Європейський вектор економічного розвитку» (від 2007). Ректор – Б. Холод (від 1993).

Статтю оновлено: 2008