Дністровсько-Сянська рівнина - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дністровсько-Сянська рівнина

ДНІСТРО́ВСЬКО-СЯ́НСЬКА РІВНИ́НА – хвилясто-увалиста акумулятивна рівнина, побудована льодовиковими, флювіогляціальними алювіальними відкладами. Лежить у межиріччі Дністра і Сяну, в межах Львів. обл. У геоструктур. відношенні розташ. у межах Крукениц. р-ну Зовн. зони та Самбір. р-ну Внутр. зони Передкарп. прогину. Домінантні абсолютні висоти змінюються в межах 250–350 м, макс. (г. Радич, 519 м) зосереджені біля краю гір. Зовн. вигляд рельєфу є наслідком діяльності водно-льодовик. потоків, які утворили широкі долини річок Болозівка, Стривігор, Вишня, Вирва та прохідні долини на вододілі, а також сучас. ерозійно-акумулятив. процесів. Поверхня рівнини густо розчленов. долинами річок Вир, Бухта, Вирва, Шум, Січня, Вишня та їхніми притоками. Рельєфоутворювал. відклади представлені глинистими товщами (переважно краковец. глинами) неогену, перекритими карпат. галечниками з домішкою моренних кристаліч. відкладів Фенноскандії, а також четвертин. флювіогляціал. пісками, глинами, суглинками і сучас. алювієм. У сх. частині поширені тортон. піски, пісковики, вапняки, гіпси, сині і жовті глини та флювіогляціал. піски. У ландшафт. структурі домінують горбисто-увалисті і долинно-терасово-заплавні місцевості з сірими лісовими, темно-сірими опідзоленими, чорноземами опідзоленими та лучними ґрунтами. Рівнина густо заселена. Значна її частина (майже 70 %) зайнята с.-г. угіддями. На крутих схилах ростуть дубово-соснові, місцями ялинові ліси. У долинах річок – заплавні луки, значною мірою меліоровані. Р-н розвитку сільс. туризму.

І. П. Ковальчук

Стаття оновлена: 2008