Добжанський Антоні - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Добжанський Антоні

ДОБЖА́НСЬКИЙ Антоні (20. 07. 1893, с. Лозівка, нині Підволочис. р-ну Терноп. обл. – 13. 02. 1953, Варшава) – лікар-оториноларинголог. Проф. (1938), чл.-кор. Польс. АН (1950). Закін. мед. ф-т Львів. ун-ту (1919), де й працював від 1921 (згодом мед. ін-т): проф. каф. оториноларингології (1938–41). Стажувався за кордоном (1923–26). Проф. Варшав. таєм. ун-ту (1941–44); зав. каф. і клініки оториноларингології (1945–53), декан мед. ф-ту (1947–49) Варшав. ун-ту (згодом мед. академія). Вдосконалював методи хірург. лікування верхніх дихал. шляхів; вивчав проблеми пластич. хірургії гортані, носо-вушної ділянки, лікування склероми. Запропонував метод лікування папілом гортані; одним з перших застосував пеніцилін для лікування оториноларингол. захворювань.

Пр.: O klinicznej wartości radiodiagnostyki w otiatrii // Polski Przegląd Otolaryngologiczny. 1932. № 3–4; O operacjach plastycznych nosa, ucha i krtani. 1948; Leczenie brodawczaków krtańi za przegrzania diatermicznego. 1952.

Літ.: Кафедра оториноларингології у Львові. Л., 1999; Професори ЛНМУ.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 588.

О. О. Кіцера, І. С. Білинська, Н. З. Загайко

Стаття оновлена: 2008