Добрін Борис Юлійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Добрін Борис Юлійович

ДО́БРІН Борис Юлійович (06. 03. 1927, Харків) – лікар. Д-р мед. н. (1974), проф. (1978). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Харків. мед. ін-т (1953). Працював лікарем. Від 1960 – у Луган. мед. ун-ті: зав. каф. шпитал. терапії (1976–97), зав. каф. мед. кібернетики, біофізики та апаратури (1997–2000), проф. каф. внутр. медицини № 1 (від 2000). Досліджує особливості застосування систем штуч. інтелекту в кардіології, гастроентерології, ендокринології, лікуванні патології ЦНС; електрорушійну функцію серця методом векторкардіографії. Розробляє автоматиз. системи упр. процесами діагностики та лікування хворих у критич. та планових ситуаціях.

Пр.: Некоторые материалы исследования функции надпочечников больных с вегетативно-сосудистой формой диэнцефального синдрома // Вопр. клин. и теор. медицины. К., 1969; Медицина, інформатика, кібернетика: Навч. посіб. Лг., 1999 (співавт.); Медико-соціальна експертиза та правові аспекти лікарської діяльності: Навч. посіб. Лг., 2002 (співавт.); Современные представления о механизмах начальных проявлений и прогрессировании сердечной недостаточности // УКЖ. 2005. № 6; Патофизиологические механизмы нарушения электродвижущей силы сердца в векторкардиографическом представлении // УМА. 2006. Т. 9, № 2.

Ю. М. Вовк

Стаття оновлена: 2008