Добровольський Василь Ісакович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Добровольський Василь Ісакович


Добровольський Василь Ісакович

ДОБРОВО́ЛЬСЬКИЙ Василь Ісакович (1898, с. Вовківка Таврій. губ. – ?) – дендролог. Канд. с.-г. н. (1937). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1930). Працював в Укр. НДІ ліс. госп-ва (Харків, 1932–48, з перервою): зав. сектору лісівництва і гідрології (від 1945), зав. сектору селекції й інтродукції дерев. порід (від 1948); у Білорус. НДІ ліс. госп-ва (Мінськ, 1940–41); заст. дир. з наук. частини заповідника «Бузулуц. бір» (Оренбур. обл., РФ, 1943–44); у системі ВНДІ ліс. госп-ва (м. Пушкіно Моск. обл.). Вивчав культури горіхів сірого і чорного, горіха із роду гікорі, псевдотсуги, дуба червоного та ін.

Пр.: Гикори // Лес. хоз-во. 1939. № 2; Вопросы выращивания карандашного дерева // Сб. науч. тр. Укр. НИИ лес. хоз-ва. Х., 1947. Т. 3; Морозостойкость туземных деревьев и кустарников в зиму 1939–1940 г. в Белоруссии // Сб. работ по лес. хоз-ву Белорус. НИИ лес. хоз-ва. Минск, 1947; Очаги экзотической древесной флоры Украинской ССР // Результаты н.-и. работ за 1946 г. Укр. НИИ лес. хоз-ва. Х., 1947. Т. 4.

Літ.: Липшиц.

Статтю оновлено: 2008