Добровольський В’ячеслав Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Добровольський В’ячеслав Олексійович

ДОБРОВО́ЛЬСЬКИЙ В’ячеслав Олексійович (19. 07. 1919, Полтава – 06. 01. 2015, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1983). Дійс. чл. НТШ (1995). Учасник 2-ї світ. війни, бойові нагороди. Закін. фіз.-мат. ф-т Київ. пед. ін-ту (1948) і філос. ф-т Моск. ун-ту (1950). Відтоді – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 1972 – проф. каф. вищої математики; одночасно від 1985 – гол. н. с. Центру дослідж. наук.-тех. потенціалу та історії науки НАНУ. Наук. дослідж.: історія матем. аналізу, аналіт. геометрії та аналіт. теорії диференціал. рівнянь; матем. освіта у ВНЗах України. Автор наук. біографій багатьох видат. математиків, а також кн. «В’ячеслав Добровольський. Події і факти. Біографічні нариси» (К., 2012).

Пр.: Даламбер. Москва, 1968; Дмит-рий Александрович Граве. Москва, 1968; Очерки развития аналитической теории дифференциальных уравнений. К., 1974; Василий Петрович Ермаков. Москва, 1981; У истоков аналитической геометрии. К., 1992; Михайло Васильович Остроградський: Нарис життя та діяльності. К., 2001.

Н. О. Вірченко

Стаття оновлена: 2017