Добровольський Леонард Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Добровольський Леонард Олександрович

ДОБРОВО́ЛЬСЬКИЙ Леонард Олександрович (07. 02. 1929, Київ) – лікар-гігієніст, радіобіолог. Д-р мед. н. (1988). Уряд. нагороди. Закін. Київ. мед. ін-т (1955). Працював лікарем у Казахстані (1955–57); в Ін-ті медицини праці АМНУ (Київ, від 1957; з перервою): від 1971 – зав. відділу наук.-мед. інформації; радником з питань гігієни праці в Європ. регіон. бюро ВООЗ (Данія, 1968–70). Осн. напрями наук. дослідж.: гігієна праці, радіац. гігієна, радіобіологія, вироб. мікроклімат, мед. інформатика. Встановив закономірності реакції організму на хронічну комбіновану дію радіації та ін. чинників довкілля і запропонував методологію гігієн. нормування комбінації шкідливих факторів; обґрунтував особливості дії перепадів т-ри повітря на білки сироватки крові in vivo.

Пр.: Изменения белкового обмена при длительном воздействии высокой температуры // ГиС. 1961. № 6; Меры радиационной безопасности при различных видах трудовой деятельности в условиях радиоактивного загрязнения. К., 1986 (співавт.); Словарь терминов и их определений в области гигиенического нормирования факторов окружающей среды. Москва, 1988 (співавт.); Advances in the study of combined effects of environmental factors on organism in Ukraine // Archives of Complex Environmental Studies. 1999. Vol. 11, № 1–2; Некоторые данные моделирования длительного сочетанного действия малых доз Cs137 и ДДТ на плодовитость и потомство // Междунар. журн. радиац. медицины. 2005. № 7 (співавт.).

Літ.: Уваренко А. Р. Леонард Олександрович Добровольський (до 70-річчя від дня народж.) // ЛС. 1999. № 1; Доктор медицинских наук Л. А. Добровольский // Соврем. проблемы токсикологии. 1999. № 1.

Ю. І. Кундієв

Статтю оновлено: 2008