Добровольський Олексій Дмитрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Добровольський Олексій Дмитрович

ДОБРОВО́ЛЬСЬКИЙ Олексій Дмитрович (04. 07. 1907, Москва – 19. 12. 1990, там само) – океанолог. Д-р геогр. н. (1948), проф. (1949). Сталін. премія (1951), Держ. премія СРСР (1977). Закін. Моск. гідрометеорол. ін-т (1931), де 1934–43 і працював. 1931–34 – співроб. Гідрометеорол. ін-ту Чорного і Азов. морів, викл. гідрометеотехнікуму (обидва – м. Феодосія, нині АР Крим). 1943–49 – в Ін-ті океанології АН СРСР: від 1947 – зав. відділу океанографії; водночас від 1945 – у Моск. ун-ті: від 1949 – проф., 1953–87 – зав. каф. океанології геогр. ф-ту. Кер. 1-ї комплекс. експедиції на н.-д. судні «Витязь» у Тихому океані (1957). Автор низки статей у БСЭ. Вивчав водні маси і водообмін Світ. океану, зокрема розробив концепцію його гідрол. структур. Співавтор розділів у навч. посібниках «Моря СССР» (1965; 1982), «Общая гидрология» (1991), «Региональная океанология» (1992), «Гидрология» (2007; усі – Москва).

О. Є. Совга

Статтю оновлено: 2008