Доброгорський Микола Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Доброгорський Микола Олександрович

ДОБРОГО́РСЬКИЙ Микола Олександрович (16. 05. 1934, с. Новопавлівка Верхньодніпров. р-ну Дніпроп. обл.) – гірничий інженер-геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1988), проф. (1991). Засл. діяч н. і т. України (2004). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1957), де від 1964 і працює (нині Нац. гірн. ун-т України): від 1990 – проф. каф. геології та розвідки родовищ корис. копалин. 1957–62 – на вироб-ві; 1962–64 – в Ін-ті мінерал. ресурсів Мінгео УРСР (Сімферополь). Досліджує речовин. склад відходів спалювання вугілля на ТЕС, розробляє напрями їх пром. використання. Засн. наук. напряму утилізації відходів переробки вугілля, пов’язаного з охороною довкілля.

Пр.: Качество угольной золы и ее промышленное использование. К., 1981; Проблеми енергозбереження, екології та шляхи їх розв’язання: Підруч. К., 1991 (співавт.); Уголь вчера, сегодня, завтра. Дн., 1994 (співавт.); Буроугольное месторождение Северо-Западного Донбасса – резерв расширения ТЗК Украины // Сб. науч. трудов Нац. горной академии. 2002. Т. 2, № 15; Угленосность нижнего карбона Западного Причерноморья по данным геолого-геофизических и петрографических исследований // Там само. 2005. № 20 (співавт.).

О. Є. Хоменко

Стаття оновлена: 2008