Дубина Дмитро Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дубина Дмитро Васильович

ДУБИ́НА Дмитро Васильович (17. 04. 1949, с. Червона Слобода Черкас. р-ну Київ., нині Черкас. обл.) – ботанік. Д-р біол. н. (1992), проф. (2004). Держ. премія України у галузі н. і т. (2005). Закін. Черкас. пед. ін-т (1971). Працював у Центр. респ. ботан. саду АН УРСР (1976–78); від 1978 – в Ін-ті ботаніки НАНУ (обидва – Київ): від 1993 – пров. н. с. Наук. дослідж.: геоботан. районування території плавнево-літорал. геосистем, динаміка плавнево-літорал. рос- линності, роль провід. природ. і антропоген. факторів, аналіз репрезентативності охорон. об’єктів, созолог. оцінка раритет. видів та угруповань, принципи створення перспектив. мережі охорон. об’єктів. Запропонував концепцію походження, формування та орг-ції рослинності плавнево-літорал. геосистем.

Пр.: Кувшинковые Украины. 1982; Государственный заповедник «Дунайские плавни». 1984 (співавт.); Зеленая книга Украинской ССР. 1987 (співавт.); Перспективная сеть заповедных объектов УССР. 1987 (співавт.); Плавни Причерноморья. 1989 (співавт.); Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління. 1999 (співавт.); Вища водна рослинність. 2006; Галофітна рослинність. 2007 (співавт.); усі – Київ.

Ю. Р. Шеляг-Сосонко

Статтю оновлено: 2008