Дубинський Абрам Якович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дубинський Абрам Якович


Дубинський Абрам Якович

ДУБИ́НСЬКИЙ Абрам Якович (25. 12. 1907 (07. 01. 1908), м. Кобеляки, нині Полтав. обл. – 11. 11. 1989, Ленінград, нині С.-Петербург) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1958). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1937). Відтоді працював у системі вугіл. пром-сті Донбасу та Кузбасу. 1948 – гол. інж. тресту «Ростоввуглегеологія» Мін-ва геології СРСР, 1949–53 – гол. геолог Пн.-Кавказ. геол. управління, 1953–56 – гол. геолог темат. і картоскладал. партії тресту «Ростоввуглерозвідка» та Ростов. геол. експедиції Пн.-Кавказ. геол. управління. Від 1956 – у Ленінгр. ВНДІ геології: ст. н. с., 1979–86 – ст. н. с.-консультант. Досліджував проблеми стратиграфії, палеографії і палеотектоніки знач. тер. від Болгарії (Мізій. плита) через Крим і Прикавказзя (Прикавказ. плита) до Закаспію (Туран. плита). Вплинув на формування сучас. уявлень щодо геол. будови Великого Донбасу та Прикавказзя, а також суміж. територій.

Пр.: Бурый уголь в каменноугольных отложениях Донецкого района // Разведка недр. 1950. № 4; Девон складчатого основания Предкавказья // Геология нефти и газа. 1960. № 5; Вулканогенно-осадочная толща в основании осадочного покрова восточной части Скифской плиты // Сов. геология. 1965. № 8 (співавт.); Методика комплексного регионального геолого-геофизического изучения равнинных территорий СССР (на примере Скифско-Туранской плиты). Ленинград, 1968 (співавт.).

Літ.: Гонтмахер М. А. Евреи на донской земле. Ростов-на-Дону, 1999.

Статтю оновлено: 2008