Дубицький Анатолій Юхимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дубицький Анатолій Юхимович


Дубицький Анатолій Юхимович

ДУБИ́ЦЬКИЙ Анатолій Юхимович (19. 08. 1941, м. Бійськ Алтай. краю, РФ) – лікар-анестезіолог. Д-р мед. н. (1989), проф. (1992). Закін. Київ. мед. ін-т (1967). Працював лікарем. Від 1972 – у Київ. НДІ клін. та експерим. хірургії (нині Ін-т хірургії та трансплантології АМНУ), де очолював відділ. реанімації; від 1988 – кер. Респ. центру клін. лімфології; 1991–2001 – зав. каф. анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Нац. мед. ун-ту (обидва – Київ). Наук. дослідження: хірург. лікування і знеболювання новоутворень та інсулом підшлунк. залози; дія наркотич. засобів; лікування гній. хірург. захворювань; профілактика післяоперац. абсцесів черев. порожнини.

Пр.: Интенсивная терапия после радикальных операций по поводу новообразования поджелудочной железы и периампулярной зоны // КХ. 1981. № 11; Наркотические анальгетики // Там само. 1992. № 6; Медицина катастроф: Учеб. пособ. К., 1993; 1999; Реаніматологія та інтенсивна терапія. К., 1994; Основы сердечно-легочной и церебральной реанимации: Учеб. пособ. К., 1995 (усі – у співавт.).

Статтю оновлено: 2008