Дубовик Ольга Миколаївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дубовик Ольга Миколаївна

ДУБОВИ́К Ольга Миколаївна (30. 01. 1935, Київ – 12. 12. 1994, там само) – ботанік. Дочка М. Дубовика. Канд. біол. н. (1965). Закін. Київ. ун-т (1957). Відтоді працювала в Ін-ті ботаніки НАНУ (Київ): від 1976 – ст. н. с. Наук. дослідж.: систематика, флористика, флорогенетика, ботан. географія, фітоейдологія, охорона рослин. світу, ресурсознавство. Брала участь в експедиціях в Україні, на Кавказ, у країни Балтії, де зібрала великі гербарні колекції (зберігаються у Гербаріях KW, LE). Вивчала види критич. родин: злаки, розоцвіті, молочайні, бобові та ін. Описала понад 20 нових видів рослин. На її честь названо види рослин: Astragalus olgianus Krytzka, Galium olgae Klokov, Galium duboviciae Ostapko, Lotus olgae Klokov.

Пр.: Нарис флори Донецького Лісостепу. 1. Загальна характеристика флори і диз’юнкції ареалів рослин // УБОЖ. 1963. Т. 20, № 6; Ендемічні та заміщуючі види // Там само. 1964. Т. 21, № 4; Жироолійні рослини України. К., 1965 (співавт.); Флористические историко-географические районы степной и лесостепной Украины // БЖ. 1975. Т. 60, № 8 (співавт.); Новые материалы к изучению рода Elytrigia Desv. // Новые систематич. высшие и низшие растения. К., 1977; Флорогенез Крымско-Новороссийской провинции. К., 2005.

Літ.: Доброчаєва Д. М., Крицька Л. І., Новосад В. В. та ін. Ольга Миколаївна Дубовик (До 60-річчя від дня народж.) // УБОЖ. 1995. Т. 52, № 3.

Л. І. Крицька, М. В. Шевера

Статтю оновлено: 2008