Дубовка Володимир Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дубовка Володимир Миколайович

ДУБО́ВКА Володимир Миколайович (Дубоўка Уладзімір Мікалаевіч; 02 (15). 07. 1900, с. Огородники Вілей. пов. Вілен. губ., нині Постав. р-ну Вітеб. обл., Білорусь – 20. 03. 1976, Москва) – білоруський письменник, перекладач, літературний критик. Чл. СП СРСР (1958). Літ. премія ім. Янки Купали (1962). Закін. Ново-Вілей. учит. семінарію (1918), навч. у Моск. ун-ті, закін. Вищий літ.-мист. ін-т (Москва, 1924). Працював ред. білорус. тексту «Весніка ЦВК, СНК і СПА Союзу ССР» (1921–25), відп. секр. постій. представництва Білорусії при уряді СРСР (1923–24), викладав білорус. літ-ру в Комуніст. ун-ті народів Заходу (1924–27). 20 липня 1930 заарешт. і засудж. до 5-ти р. заслання, а 1937 – до 10-ти р. позбавлення волі. Після звільнення працював на різних роботах. Реабіліт. 1957. Відтоді мешкав у Москві. Автор поет. зб. «Строма» (Вільня, 1923), «Трысцё» (1925), «Credo» (1926; обидві – Мінськ), «Наля» (Москва, 1927), «Палеская рапсодыя» (1961), «Вершы» (1970); поем «Там, дзе кіпарысы» (1925; усі – Мінськ), «І пурпуровых ветразей узвівы» (Вільня, 1939), повістей для дітей «Жоўтая акацыя» (1967), «Ганна Алелька» (1969), «Як Алік у тайзе заблудзіўся» (1974); числен. поет. обробок нар. казок і легенд, зокрема «Цудоўная знаходка» (1960), «Кветкі – сонцавы дзеткі» (1963), «Казкі» (1968), «Залатыя зярняты» (1975); а також книги оповідань-спогадів «Пялёсткі» (1973; усі – Мінськ). У 20-х рр. виступав з крит., публіцист. та наук. статтями про білорус. літ. мову і літ-ру, фольклор та ін. галузі нац. культури. У поет. творчості Д. оспівав красу рідної землі і духовну красу людини, героїчні сторінки нац. історії. В істор. минулому знаходив образи людей сильної волі, чистих почуттів, високих прагнень. Для його творів притаманні образна асоціативність, романтичність метафор, новизна рим, поліфонічність звучання; романт. піднесеність у них поєднується з філос. роздумами. На багато віршів Д. написано музику. Переклав білорус. мовою окремі твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, В. Броневського, В. Сиракомлі, Ю. Словацького, Ю. Брюсова, Ю. Яноніса, П. Тичини та ін. Укр. мовою низку творів Д. переклали Т. Масенко, І. Кулик, В. Лучук, Р. Лубківський, Д. Паламарчук, Б. Степанюк, О. Підсуха, Т. Коломієць, О. Шевченко, Г. Столярчук та ін.

Тв.: Выбраныя творы. Мінск, 1959; У 2 т. Мінск, 1965; Вершы. Мінск,1970; укр. перекл. – Вірші // Білорус. рад. поезія. К., 1971; Як синячок до сонця літав. К., 1974; Як Алік у тайзі заблукав. К., 1977.

Літ.: А. Лойка, Ю. Пшыркоў. Уладзімір Дубоўка // Полымя. 1964. № 10; Дз. Бугаёў. Уладзімір Дубоўка. Мінск, 1965; Його ж. Талент і праца. Мінск, 1979; А. Лойка, Ю. Пшыркоў. Пясняр высокіх дум і глыбокіх пачуццяў // На высокай хвалі. Мінск, 1980; М. Арочка.Саюз часу і майстэрства. Мінск, 1981.

Г. П. Півторак

Стаття оновлена: 2008