Дубравін Валентин Володимирович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дубравін Валентин Володимирович


Дубравін Валентин Володимирович

ДУБРА́ВІН Валентин Володимирович (09. 05. 1933, Київ – 07. 12. 1995, м. Ніжин Черніг. обл., похов. у Києві) – музикознавець, фольклорист, композитор, педагог. Канд. мистецтвознавства (1972), проф. (1992). Чл. СКУ (1972). Закін. Київ. консерваторію (1961), аспірантуру при Ленінгр. консерваторії (нині С.-Петербург, 1967; кер. Ф. Рубцов). Працював 1960–78 у Сум. муз. уч-щі; 1978–83 – зав. каф. теорії та історії музики і гри на муз. інструментах Сум. пед. ін-ту; від 1983 – у Ніжин. пед. ін-ті: від 1990 – проф. каф. теорії, історії музики та гри на муз. інструментах. Під час 2-ї світ. війни втратив зір. Вивчав питання витоків нар. мелодики, її ладової будови, семантики. У своїх працях розглядав типові муз.-темат. осередки як структурні моделі епіч. наспіву, питання теорії фольклор. жанрів, ідею змістов. сутності окремих ладових звукорядів. Увів поняття «жанровий стиль», «жанрова музична образність». Окремі розвідки Д. присвяч. творчості укр. кобзарів Є. Адамцевича, О. Ковшара (записав його репертуар 1994), Є. Мовчана. У колекції Д. – понад 28 тис. фольклор. зразків; нотовано 2369 наспівів. Видав зб. «Пісні однієї родини» (1988), «Пісні Сумщини» (1989; обидва – Київ), «Народні пісні Чернігівщини у запису Валентина Дубравіна» (Чг., 2001), «Пісні одного села» (2002), «Пісні Шевченкового краю» (2005; обидва – Ніжин), «Обрядові пісні Слобожанщини і Сумський регіон» (С., 2005); у рукописах лишилися зб. «Пісні Полтавщини» (436 од.), «Хрестинівські пісні Черкаської обл.» (175 од.). Укладач хрестоматії «Український музичний фольклор» (3 ч., Ніжин, 1994–96).

Пр.: Из истории ладовых структур народной музыки (гексахорд и полутон) // Славян. муз. фольклор. Москва, 1972; Истоки народного музыкального эпоса // Нар. песня. Проблемы изучения. Ленинград, 1984; Квартовые стереотипы и их семантика в эпических напевах // Музыка и эпос. Йошкар-Ола, 1989; Основи музичної декламації кобзаря Євгена Адамцевича // НТЕ. 1994. № 2–3; Російська балада «Вдовушка» в Україні. Ніжин, 1997.

Тв.: концерт для голосу з оркестром (1958); для фортепіано – соната (1960), зб. дит. п’єс «Щоденник школяра»; «Марш ракетників» для духового оркестру (обидва – 1975); хори та вокал. ансамблі – «Батьківщина моя» (сл. В. Яковлєва), «Пісня про комуністів» (сл. О. Суркова), «Дифірамб Партії» (сл. В. Маяковського), «Над Сулою ллється пісня» (сл. М. Андреєва); романси; пісні для дітей.

Літ.: Шумада Н. Відкривач пісенних джерел Сумщини // НТЕ. 1968. № 3; Чекан Ю. Некролог // Там само. 1996. № 2–3; І. Zemtlovsky. V. V. Dubravin // Slavic and East European Folklore Association Journal. 1997. Vol. 2, № 2; Дубравін В. В.: Бібліогр. покажч. Ніжин, 1999.

Статтю оновлено: 2008