Крупський Микола Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Крупський Микола Костянтинович

КРУ́ПСЬКИЙ Микола Костянтинович (10(23). 12. 1903, с. Северинівка, нині Ямпіл. р-ну Вінн. обл. – 20. 02. 1986, Харків) – вчений-агрохімік, ґрунтознавець. Канд. с.-г. н. (1946), проф. (1957). Держ. нагороди СРСР. Закін. Уман. с.-г. ін-т (1924). Працював 1926–29 у Харків. зоотех. ін-ті; згодом – у Харків. с.-г. ін-ті: 1941–69 – зав. каф. агрохімії; водночас 1959–74 – дир. Ін-ту ґрунтознавства та агрохімії Пд. відділ. ВАСГНІЛ (Харків). Вивчав колоїдні властивості ґрунтів. Розробив електрометр. методи визначення ак­тивності іонів у ґрунтах як засіб контролю за живленням рослин. Співавтор розділу в кн. «Агрохимическая характеристика почв СССР. Украинская ССР» (Москва, 1973), співред. «Атласа почв Ук­ра­инской ССР» (К., 1979).

Пр.: Методическое пособие по по­левым и лабораторным анализам почв. Х., 1957; К вопросу о коллоидно-хими­ческих исследованиях гумуса почв как полидисперсной системы // Тр. Харьков. с.-х. ин-та. 1960. Т. 27 (спів­авт.); Электрометрические методы определения активности ионов в почвах // Агрохимия. 1973. № 3 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014
Цитувати статтю
Б. С. Носко . Крупський Микола Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2267 (дата звернення: 27.02.2021).