Александров Ігор Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Александров Ігор Олександрович

АЛЕКСА́НДРОВ Ігор Олександрович (11. 05. 1932, м. Новосибірськ, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1965). Закін. Томський ун-т (РФ, 1954), де й працює від 1958 (з перервами): зав. каф. матем. аналізу (1964–69 і від 1982). У 1969–73 – ст. н. с. відділу теорії функцій Ін-ту приклад. механіки та математики АН УРСР (Донецьк), за сумісн. – проф. каф. матем. аналізу Донец. ун-ту. 1973–81 – ректор Тюмен. ун-ту (РФ). Досліджує геом. властивості аналіт. функцій та механіку суціл. середовища. Автор низки статей у «Математической энциклопедии» (т. 1, Москва, 1977).

Пр.: Введение в геометрическую теорию функций. Д., 1972; Семейство голоморфных однолистых функций с симметрией сдвига // Докл. АН УРСР. Сер. А. 1972. № 5 (співавт.); О кривизне линий уровня и их ортогональных траекторий при некоторых конформных отображениях полуплоскости // УМЖ. 1974. Т. 26, № 4 (співавт.); Параметрические продолжения в теории однолистых функций. Москва, 1976; Аналитические функции комплексного переменного: Учеб. пособ. Москва, 1984; Теория функций комплексного переменного. Томск, 2002.

Статтю оновлено: 2008
Цитувати статтю
С. Ф. Фоміних . Александров Ігор Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=22670 (дата звернення: 04.03.2021).