Багмут Олександр Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Багмут Олександр Григорович

БА́ГМУТ Олександр Григорович (27. 01. 1949, Ленінград, нині С.-Петербург) – фізик. Син Г. Багмута. Д-р фіз.-мат. н. (2004), проф. (2007). Закін. Харків. ун-т (1972). Відтоді працював у Фіз.-тех. ін-ті АН УРСР (Харків). Від 1975 – на каф. теор. та експерим. фізики Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т»: від 2006 – зав. каф. Наук. дослідж.: електронна мікроскопія тонких плівок; структуроутворення та фазові трансформації в плівках, одержаних терміч. і лазер. розпилюванням речовини.

Пр.: Особенности структурообразования при лазерном распылении золота в газовой среде // Изв. АН России. Сер. физ. 1993. Т. 57, № 2; Dimensional instability of epitaxial gold films deposited using laser sputtering // Functional Materials. 1997. Vol. 4, № 3; Recrystallization in gold thin films deposited by pulse laser sputtering // Там само. № 4; Structure formation at the laser sputtering of targets of IVa–VIa subgroup elements // Там само. 2001. Vol. 8, № 2; Формирование, естественное старение и отжиг аморфных и кристаллических лазерных конденсатов золота // Поверхность: Рентгенов., синхротрон. и нейтрон. исследования. 2008. № 6.

С. М. Григоров

Стаття оновлена: 2008