Бадер Валентина Іванівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бадер Валентина Іванівна

БА́ДЕР Валентина Іванівна (20. 05. 1954, с-ще шахти № 152, нині смт Грушове Краснолуц. міськради Луган. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2005), проф. (2006). Закін. Ворошиловгр. пед. ін-т (нині Луганськ, 1975). Учителювала (1975–83, з перервою); працювала у Слов’ян. пед. ін-ті (Донец. обл., 1983–2000); у 2000–01 – зав. каф. укр. та рос. філології, 2001–04 – зав. каф. укр. мови, від 2004 – зав. каф. укр. мови і літ-ри, одночасно від 2006 – декан філол. ф-ту Сх.-укр. ун-ту (Луганськ). Наук. дослідж.: культура усного і писем. мовлення учнів, студентів, укр. комп’ютерна лінгводидактика.

Пр.: Стилістика української мови: Навч. посіб. Лг., 2006; Формування естетичної культури студентів-філологів засобами національно-мовного етикету // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. пр. Лг., 2006. Вип. 1(14); Теоретичні засади побудови електронного підручника з лінгводидактики // Вісн. Черкас. ун-ту. 2006. Вип. 81; Проблема підготовки спеціалістів з української комп’ютерної лінгводидактики // Зб. наук. пр. Сх.-укр. ун-ту. Лг., 2007.

О. В. Єпіфанова

Стаття оновлена: 2008