Баженов Іван Кузьмич | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Баженов Іван Кузьмич


Баженов Іван Кузьмич

БАЖЕ́НОВ Іван Кузьмич (24. 08(05. 09). 1890, Київ – 08. 02. 1982, м. Томськ, РФ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1941), проф. (1935). Держ. нагороди СРСР. Навч. у Київ. політех. (1911–12) та Петрогр. гірн. (нині С.-Петербург, 1912–17) ін-тах, закін. Томський технол. ін-т (1921). Працював 1920–37 у Зх.-Сибір. геол.-гідрогеофіз. тресті. Одночасно 1922–49, 1954–73 – у Томському ун-ті: 1934–49 – зав. каф. мінералогії та корис. копалин, 1954–73 – мінералогії і кристалографії, 1970–73 – лаб. експериментал. мінералогії та геохімії (засн.), 1945–49 – декан геол. ф-ту. 1949 заарешт. у т. зв. краснояр. справі. 1950 засудж. до 25-ти р. таборів. Покарання відбував у с-щі Дебин (Колима), м. Магадан (обидва – РФ). 1954 реабіліт. Один із основоположників вчення про металогенію. Першовідкривач Тейського залізоруд. і Горячегір. нефелін. родовищ. Вперше в СРСР обґрунтував можливість використання нефелін. руд як сировини для отримання алюмінію. Був консультантом з розвідування родовищ радіоактив. сировини та алмазів. 1991 його ім’я присвоєно мінералог. музею Томського ун-ту.

Пр.: Западный Саян: Очерки по геологии Сибири. Ленинград, 1934; Основные черты металлогении восточно- го склона Кузнецкого Алатау. Томск, 1939; Нефелиновые породы восточного склона Кузнецкого Алатау // Вопр. геологии Сибири. Москва; Ленинград, 1945. Т. 1; Вопросы минералогии и петрографии Западной Сибири. Томск, 1972 (співавт.).

Літ.: Куперт Т. Ю. Томские династии. ХХ век. Томск, 1996; Профессора Томского университета. Томск, 1998. Т. 2; Репрессированные геологи. Москва; С.-Петербург, 1999.

Статтю оновлено: 2008