Безсонова Ольга Леонідівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Безсонова Ольга Леонідівна

БЕЗСО́НОВА Ольга Леонідівна (15. 11. 1967, м. Жданов, нині Маріуполь Донец. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (2004), проф. (2005). Закін. Моск. ін-т іноз. мов (1991). Працювала 1991–92 викл. каф. іноз. мов № 1 Рос. гуманітар. ун-ту (Москва); від 1992 (з перервою) – у Маріупол. гуманітар. ін-ті Донец. ун-ту: від 1996 – зав. каф. англ. філології, проректор з міжнар. зв’язків; від 2001 – зав. каф. англ. філології Донец. ун-ту. Наук. дослідж.: когнітивно-прагмат., етнокультурні та ґендерні аспекти лінгвіст. категорій англ. мови. Розробила концептуально нову модель оцінного тезаурусу англ. мови.

Пр.: Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти. Д., 2002; Модель експериментального вивчення особливостей вербалізації ціннісної картини світу // Studia Germanica et Romanica: Іноз. мови. Зарубіжна літ-ра. Методика викладання. Д., 2007. Т. 4, № 1(10); Особливості дієслівної вербалізації оцінних концептів в англійській мові // Одиниці та категорії сучас. лінгвістики: Зб. ст., присвяч. ювілею В. Д. Каліущенка. Д., 2007; Особливості вербалізації ціннісних концептів засобами англійської та української фразеології // Типологія мовних значень у діахроніч. та зістав. аспектах: Зб. наук. пр. Д., 2008. Вип. 18.

А. Е. Левицький

Стаття оновлена: 2008