Крутікова Ніна Євгенівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Крутікова Ніна Євгенівна


Крутікова Ніна Євгенівна

КРУ́ТІКОВА Ніна Євгенівна (14(27). 01. 1913, м. Лодзь, нині Польща – 17. 04. 2008, Київ) – літературознавець. Мати Світлани та Тетяни Рудих. Д-р філол. н. (1954), проф. (1955), чл.-кор. НАНУ (1957). Засл. діяч н. і т. України (1998). Орден кня­гині Ольги 3-го ступ. (2002). Учас­ниця 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. планово-екон. ін-т (1932). Працювала від 1938 в Ін-ті літ-ри НАНУ (Київ): 1955–59 – заст. дир., 1967–87 та 1994–96 – зав. відділу рос. літ-ри, від 1987 – гол. н. с. У 1950–60-х рр. викладала курси рос. літ-ри в Київ. ун-ті та пед. ін-ті. Наук. дослідження: історія рос. літ-ри 19 ст., теор. проблеми реа­лізму, традиції та новаторство, сх.-слов’ян. літ. зв’язки, видатні постаті в історії укр. літ-ри. Голова редколегії зібрання творів І. Нечуя-Левицького (в 11-ти т., 1965–68), 1-го тому «Історії укра­їнсько-російських літературних зв’язків» (у 2-х т., 1987). Авторка розділів у «Історії української лі­тератури» (у 8-ми т., т. 3–4, 1968–69), «Історії української лі­тера­ту­ри ХІХ ст.» (у 3-х т., 1997). Па­м’яті К. присвяч. зб. наук. пр. «Бла­го­родний вимір наукового подвиж­ництва» (2012). Усі зазначені кни­ги опубл. у Києві.

Пр.: Гоголь і українська література: (30–80 роки ХІХ ст.). 1957; Творчість І. Нечуя-Левицького: Ст. та мат. 1961; Сторінки творчого життя (Марко Вовчок в житті і праці). 1969; В начале века: Горький и символисты. 1978; Дослі­джен­ня і статті різних років. 2003; Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя. 2007 (усі – Київ).

Літ.: Ніні Євгенівні Крутіковій – 95 // СіЧ. 2008. № 1.

Статтю оновлено: 2014