Бібліографія українського гончарства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліографія українського гончарства

«БІБЛІОГРА́ФІЯ УКРАЇ́НСЬКОГО ГОНЧА́РСТВА» – національний науковий щорічник. Засн. 1999 у смт Опішня Зіньків. р-ну Полтав. обл. Друкує вид-во «Укр. народознавство»; наклад 200–300 прим. Охоплює публікації про укр. гончарство, кераміку, керамологію. Темат. спрямування матеріалів – археологія, історія, етнографія та мист-во гончарювання, питання тех. кераміки. Біографічні позиції подано з анотаціями. Вміщено також огляди керамол. літ-ри, короткі бібліогр. покажчики про мед.-біол. аспекти використання глини і глиняних виробів у побуті давнього і сучас. населення України, інформацію про нові надходження до книгозбірні. Рубрики – «Публікації про українське гончарство, кераміку, керамологію», «Огляд нових книг», «Інформація вид-ва “Укр. народознавство”». Наук. ред. – О. Пошивайло.

О. М. Пошивайло

Стаття оновлена: 2008