Бобало Юрій Ярославович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бобало Юрій Ярославович

БО́БАЛО Юрій Ярославович (23. 07. 1945, с. Дунаїв Перемишлян. р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузі радіотехніки. Д-р. тех. н. (2010), проф. (2004), чл.-кор. НАПНУ (2016). Держ. премія України в галузі н. і т. (2015). Ордени князя Ярослава Мудрого 5-го (2009) і 4-го (2015) ступ., «За заслуги» 3-го ступ. (2012). Закін. Львів. політех. ін-т (1973), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): 1986–2002 – заст. проректора з наук. роботи, 2002–05 – проректор з наук. роботи, водночас від 2004 – проф. каф. теор. радіотехніки та радіовимірювань, 2005–07 – перший проректор, від 2007 – ректор. Досліджує проблеми проектування радіоелектрон. апаратури. За його безпосеред. участі розроблено та впроваджено у навч. процес нові освітні технології відповідно до вимог Болон. декларації.

Пр.: Системний аналіз якості виробництва прецизійної радіоелектронної апаратури. 1996; Основи надійності радіоелектронних пристроїв: Навч. посіб. 1998; Основи радіоелектроніки: Навч. посіб. 2002; Основи теорії електронних кіл: Підруч. 2006 (усі – Львів).

Б. Л. Рубльов

Статтю оновлено: 2018