Валеологія | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Валеологія


Валеологія

«ВАЛЕОЛО́ГІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 1996 Ін-том змісту і методів навч. Мін-ва освіти і науки України, Укр. ін-том громад. здоров’я, Укр. ін-том валеології «Юнста». Виходив двічі на рік укр. мовою, наклад 2–3 тис. прим. Осн. тематика – висвітлення актуал. проблем валеології, валеол. психології і психогігієни, світ. валеол. науки. Спецвипуск «Шлях до здоров’я» (1997). Гол. ред. – Г. Стасюк (1997–99). У 1999 вид. припинено.

Статтю оновлено: 2008