Вісник донбаської державної машинобудівної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вісник донбаської державної машинобудівної академії

«ВІ́СНИК ДОНБА́СЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ МАШИНОБУДІВНО́Ї АКАДЕ́МІЇ» Засн. 2005. Виходить тричі на рік. Наклад 120 прим. Матеріали публікує укр., рос., англ. і нім. мовами. Розповсюджується в Україні. Вміщує результати наук. дослідж. і пром. впровадження розробок науковців Академії з різних напрямів тех. й екон. наук. Гол. ред. – І. Алієв.

В. С. Кривунь

Статтю оновлено: 2008