Водне господарство України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Водне господарство України

«ВО́ДНЕ ГОСПОДА́РСТВО УКРАЇ́НИ» – науково-технічний журнал. Виходить у Києві 6 разів на рік. Засн. 1996 Держ. ком-том України по водному госп-ву та Держ. ін-том упр. та економіки водних ресурсів. Наклад 1–1,5 тис. прим. Вміщує наук. статті (включений у Перелік фахових видань ВАК України у галузі с.-г., тех. і геогр. наук), висвітлює практич. досвід, застосування нових технологій, машин, механізмів й устаткування при проектуванні, буд-ві та експлуатації водогосп. об’єктів. Додаток – «Експрес-інформація». Гол. ред. – Л. Каленіченко.

Т. Д. Суліменко

Стаття оновлена: 2008