Глазунов Микола Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Глазунов Микола Михайлович


Глазунов Микола Михайлович

ГЛАЗУНО́В Микола Михайлович (10. 01. 1946, Львів) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2005), проф. (2006). Закін. Львів. ун-т (1969). Працював в Ін-ті кібернетики НАНУ: від 1974 – ст. н. с., 2006–07 – пров. н. с. Водночас від 2001 – у Нац. авіац. ун-ті (обидва – Київ): від 2006 – зав. каф. приклад. інформатики, від 2008 – комп’ютер. мультимедій. технологій Ін-ту комп’ютер. технологій. Наук. праці присвяч. автоматизації дослідж. в алгебрі, теорії чисел, комп’ютер. науках, теор. фізиці, розвитку теорії категорій, комп’ютер. алгебри, динаміч. керов. та керуючих систем.

Пр.: Категорные аспекты комплексных многообразий и проблемы зеркальной симметрии // Проблемы программирования. 2002. № 3–4; Interval computations and their categorification // Numerical Algorithms. 2004. Vol. 37; Методы обоснования арифметических гипотез и компьютерная алгебра // Программирование. 2006. № 3; О некоторых алгебро-топологических аспектах математического анализа // Междунар. конф. «Дифференциал. уравнения и топология», посвящ. 100-летию со дня рожд. Л. С. Понтрягина. Москва, 2008.

Статтю оновлено: 2008