Гололобов Юрій Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гололобов Юрій Павлович

ГОЛОЛО́БОВ Юрій Павлович (26. 02. 1956, м. Маґдебурґ, Німеччина) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1999), проф. (2002). Закін. Київ. ун-т (1979). Працював у Ін-ті напівпровідників АН УРСР (1979–86); від 1986 – у Нац. транспорт. ун-ті (обидва – Київ): від 2000 – зав. каф. фізики. Наук. дослідж.: акуст. й електр. властивості напівпровідників – пруститу та піраргіриту; фото- і термоіндуковані явища у потрій. халькогенід. сполуках, що належать до сегнетоелектриків-напівпровідників; фізика фазових перетворень, модульовані структури та нерівноважні процеси у напівпровідник. кристалах.

Пр.: К вопросу о существовании размытых фазовых переходов в кристаллах прустита и пираргирита // ФТТ. 1986. Т. 28, № 8; Акустическая эмиссия и эффекты памяти в кристаллах TlGaSe2 // Там само. 1992. Т. 34, № 1; Особенности фазовых превращений политипов моноклинной модификации TlInS2 // НМ. 2008. Т. 44, № 12; О сегнетоэлектрическом фазовом переходе в политипах кристаллов β-TlInS2 // ФТТ. 2008. Т. 50, № 10 (усі – у співавт.).

В. Ф. Мачулін

Стаття оновлена: 2008