Горбаченко Тетяна Григорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Горбаченко Тетяна Григорівна

ГОРБАЧЕ́НКО Тетяна Григорівна (25. 01. 1951, Київ) – філософ. Канд. пед. (1986), д-р філос. (2001) н., проф. (2002). Закін. Київ. ін-ти культури (1973) та іноз. мов (1985). Працювала у Київ. ун-ті культури і мист-в (1981–92 та 1995–2002): від 1996 – проф. каф. бібліотекознавства; дир. б-ки Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія» (1992–95); проф. каф. релігієзнавства Київ. ун-ту (від 2002). Наук. дослідж.: філос. осмислення взаємодії релігії та культури, історія філософії, соціологія і психологія релігії, сучасні питання документознавства та інформ. діяльності.

Пр.: Религия в системе духовной культуры. 1992; Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігієзнавчий аспект. 2001; Бібліотеки монастирів і соборів як документальна пам’ять християнства // Актуал. проблеми історії, теорії та практики худож. культури: Зб. наук. пр. 2001. Вип. 6, ч. 1; Аналітико-синтетична переробка документної інформації: Навч. посіб. 2004; Філософія релігії. 2005 (усі – Київ).

В. І. Лубський

Стаття оновлена: 2008