Горецький Олег Степанович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Горецький Олег Степанович

ГОРЕ́ЦЬКИЙ Олег Степанович (02. 01. 1951, м. Чистякове, нині Торез Донец. обл.) – фізіолог. Д-р біол. н. (2006). Закін. Донец. ун-т (1973), де й працює від 2001: проф. каф. біофізики (2006–08), декан біол. ф-ту (від 2008); у 1975–2001 – в НДІ мед.-екол. проблем Донбасу та вугіл. пром-сті (Донецьк): пров. н. с. (від 1989). Наук. дослідж.: контроль та поліпшення теплового стану людини; реактивність організму людини при дії несприятливих і екстремал. чинників вироб. середовища; розроблення способів біоіндикації екол. стану техногенно-трансформованих регіонів.

Пр.: Контроль та поліпшення теплового стану людини. Д., 1997 (співавт.); Проблема реактивности организма человека в условиях интенсивных производственных нагрузок // Гигиена труда. К., 2001. Вып. 32; Экспериментальное и теоретическое обоснование математической модели принятия решения (выбора из альтернатив) // ВГЭ. 2004. Т. 8, № 1 (співавт.); Розробка способів біоіндикації екологічного стану Донбасу // Проблемы экологии и охраны природы техноген. региона: Межвед. сб. науч. работ. Д., 2007. Вып. 7 (співавт.).

В. О. Максимович

Стаття оновлена: 2008