Даневич Федір Анатолійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Даневич Федір Анатолійович

ДАНЕ́ВИЧ Федір Анатолійович (20. 05. 1958, с. Новий Биків, нині смт Бобровиц. р-ну Черніг. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2006). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Київ. ун-т (1980). Відтоді працює в Ін-ті ядер. дослідж. НАНУ (Київ): від 2005 – зав. відділу фізики лептонів. Досліджує фізику нейтрино та слабкої взаємодії; провадить пошук частинок темної матерії та ін. ефектів за рамками стандарт. моделі елементар. частинок. Спостеріг α-розпад природ. ізотопу вольфраму 180W та подав найточніше вимірювання β-розпаду ядра 113Cd; визначив параметри домішок правих токів у слабкій взаємодії, а також параметр зв’язку нейтрино з майораном.

Пр.: High sensitivity quest for Majorana neutrino mass with the BOREXINO counting Test Facility // Phys. Lett. B. 2000. Vol. 493; Has neutrinoless double β decay of 76Ge been really observed? // Там само. 2002. Vol. 546; CARVEL experiment with 48CaWO4 crystal scintillators for the double β decay study of 48Ca // Astroparticle Physics. 2005. Vol. 23; Investigation of β decay of 113Cd // Phys. Rev. C. 2007. Vol. 76 (усі – у співавт.).

Н. Л. Дорошко

Статтю оновлено: 2017