Даниленко Володимир Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Даниленко Володимир Михайлович


Даниленко Володимир Михайлович

ДАНИЛЕ́НКО Володимир Михайлович (13. 11. 1930, Київ) – фахівець у галузі моделювання фізично-хімічних процесів. Д-р фіз.-мат. н. (1986). Закін. Київ. політех. ін-т (1953). Працював в Ін-ті металофізики АН УРСР (Київ, 1956–64); Моск. технол. ін-ті (1964–66); Донец. фіз.-тех. ін-ті АН УРСР та Донец. ун-ті (1964–67); у Київ. авіац. уч-щі: 1967–70 – доц., 1970–75 – зав. каф. Від 1975 – в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): ст. н. с., 1986–89 – пров. н. с., 1989–2000 – зав. відділу матем. моделювання в матеріалознавстві, від 2001 – пров. н. с. Побудував моделі впорядкування атомів і магніт. моментів у сплавах, еволюції дислокац. ансамблів, кінетики фаз. перетворень під час зміни т-ри й розрахунки діаграм стану багатокомпонент. систем, створив відповідні програми для ЕОМ.

Пр.: К теории рассеивания рентгеновских лучей // УФЖ. 1960. № 5; Модели реальных кристаллов. К., 1983; Стабильность фаз и фазовые равновесия в сплавах переходных металлов. К., 1991 (співавт.); Phase equilibria in the Sc–M–C systems // Calphad. 1998. Vol. 22, № 1 (співавт.); Введение в статистическую физику упорядочения твердых растворов. Дн., 2000 (співавт.).

Статтю оновлено: 2007