Даниленко В’ячеслав Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Даниленко В’ячеслав Андрійович


Даниленко В’ячеслав Андрійович

ДАНИЛЕ́НКО В’ячеслав Андрійович (27. 10. 1946, Полтава) – фахівець у галузі фізики вибуху, нелінійних нерівноважних динамічних систем і геофізики сильних збурень. Д-р фіз.-мат. н. (1981), проф. (1985), чл.-кор. НАНУ (1995). Закін. Моск. інж.-фіз. ін-т (1974). У 1974–75 працював в Ін-ті гідромеханіки АН УРСР; 1980–85 – в Ін-ті електрозварювання АН УРСР; 1975–77 та від 1985 – в Ін-ті геофізики НАНУ (усі – Київ): від 1985 – заст. дир. з наук. роботи, зав. Відділ. геодинаміки вибуху. Отримав ряд нових результатів у геофізиці: побудував матем. моделі руху блокових середовищ і на їх основі дослідив процеси самоорганізації геофіз. блокових середовищ, відкрив нові закономірності у дослідженні неліній. хвильових процесів у геофіз. середовищах із структурою. Одержані Д. рівняння стану геофіз. середовищ узагальнюють існуючі нині рівняння стану та дають змогу моделювати такі явища, як процеси утворення блоків з початк. однорід. стану та їх наступну самоорганізацію, а також поведінку геофіз. середовищ на великих проміжках часу при різноманіт. збуреннях. На основі результатів фундам. дослідж., виконаних під його кер-вом, розроблено нові технології інтенсифікації видобутку різних корис. копалин (нафти, газу, сірки, урану), створено камери високого тиску, що відкриває нові можливості дослідж. геофіз. середовищ у широкому діапазоні тисків і т-р.

Пр.: Effect of memory on dissipative structures forming in distributed kinetic systems // J. Engineering Physics. 1985. Vol. 47, № 5; On the governing equations in relaxing media models and self-similar quasiperiodic solutions // J. Physics A. 1993. Vol. 26, № 9; A fully dynamic model of continental rifting applied to the syn-rift evolution of sedimentary basins // Tectonophysics. 1996. Vol. 268, № 1; Modeling of the evolution of sedimentary basins including the structure of the natural medium and self-organization processes // Physics of the Solid Earth. 2001. Vol. 37, № 12; Точні аналітичні розв’язки нелінійних рівнянь динаміки нелокальних середовищ при врахуванні температурних членів та нестаціонарності узагальненої термодинамічної сили // Доп. НАНУ. 2004. № 4; Інваріантні періодичні та хаотичні розв’язки моделі багатокомпонентного середовища з фізичною нелінійністю, просторовою та часовою нелокальностями // Там само. 2005. № 8; Особливості утворення та поширення солітонів в пружно-пластичному структурованому середовищі // Там само. 2006. № 12 (усі – у співавт.).

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Даниленка // Вісн. НАНУ. 2006. № 10.

Статтю оновлено: 2007