Данилін Юрій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Данилін Юрій Михайлович


Данилін Юрій Михайлович

ДАНИ́ЛІН Юрій Михайлович (28. 11. 1938, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1974), проф. (1986). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1984). Закін. Куйбишев. авіац. ін-т (РФ, 1962) та Моск. ун-т (1968). Працював на підпр-ві косміч. дослідж. (1962–66), в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ, 1966–96). Від 1996 – пров. н. с. Навч.-наук. комплексу «Ін-т приклад. систем. аналізу» НАНУ і Мін-ва освіти і науки України (Київ). Наук. дослідж. присвяч. питанням оптим. керування, обчислюв. математики, чисельних методів розв’язування екстрем. задач.

Пр.: Численные методы в экстремальных задачах. Москва, 1975 (співавт.); Скорость сходимости методов сопряженных направлений // Кибернетика. 1977. № 6; Метод Ньютона с регулировкой шага для вырожденных задач минимизации // Докл. АН СССР. 1981. Т. 259, № 3; Numerische Methoden für Extremal-aufhaben. Berlin, 1982; Последовательное квадратичное программирование и модифицированные функции Лагранжа // КСА. 1994. № 5; Оптимизационный подход к решению выпуклых вариационных неравенств // Системні дослідж. та інформ. технології. 2003. № 3.

Статтю оновлено: 2007