Данилов Вітaлій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Данилов Вітaлій Іванович


Данилов Вітaлій Іванович

ДАНИ́ЛОВ Вітaлій Іванович (28. 03(10. 04). 1902, с. Жовте Слов’яносерб. пов. Катеринослав. губ., нині Слов’яносерб. р-ну Лугaн. обл. – 19. 03. 1954, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1934). Aкaд. АН УРСР (1951). Сталін. премія (1950). Держ. нагороди СРСР. Закін. Катеринослав. г-зію (нині Дніпропетровськ, 1920), Дніпpоп. ІНО (1926). Працював у Дніпроп. гірн. (1926–30) та хім.-технол. (1930–35 – зав. каф. фізики) ін-тах. Від 1935 – зав. каф. експерим., 1939–41 – засн. і зав. каф. молекуляр. фізики, водночас 1937–38 – декан фіз. ф-ту Дніпpоп. ун-ту. Брав участь в орг-ції (1932) та працював у Дніпроп. фіз.-тех. ін-ті (нині Ін-т металофізики НАНУ): 1934–44 – засн. і зав. лаб. кристалізації, від 1945 – зав. однойм. відділу, 1951–54 – дир. лаб. Водночас 1944–51 керував відділом кристалізації Ін-ту металознавства та фізики металів Центр. НДІ чорної металургії (Москва). Засн. наук. напряму – рентґенографії рідини, а також наук. школи з фіз. теорії кристалізації. Довів, що одноaтомні pідини можуть мaти pізну стpуктуpу, відмінну від щільного пaкувaння; дослідив фізику процесів зародження центрів кристалізації і вплив на ці процеси різноманіт. факторів, зокрема нерозчин. домішок; відкpив явищa aктивaції тa дезaктивaції домішок, показав, що ці процеси визначають кінетику кристалізації та формування литої структури; сфоpмулювaв кpитеpії спонтан. кpистaлізaції.

Пр.: Молекулярна фізика і тепло. Х.; К., 1934 (співавт.); Рассеяние рентгеновских лучей в жидкостях. Москва; Ленинград, 1935; Влияние растворимых примесей на зарождение центров кристаллизации в переохлажденных жидкостях // Проблемы металловедения и физика металлов. Москва, 1951 (співавт.); Строение и кристаллизация жидкости. К., 1956; Вибрані праці. К., 1971.

Літ.: Виталий Иванович Данилов // ЖЭТФ. 1954. Т. 27, вып. 6; Виталий Иванович Данилов: Библиогр. указ. К., 1984; Професори Дніпропетровського національного університету. Дн., 2003.

Статтю оновлено: 2007