Данилов Георгій Костянтинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Данилов Георгій Костянтинович

ДАНИ́ЛОВ Георгій Костянтинович (28. 12. 1896(09. 01. 1897), с. Косарі Канів. пов. Київ. губ., нині Кам’ян. р-ну Черкас. обл. – 29. 07. 1937) – мовознавець. Закін. Моск. ун-т (1918). Учасник воєн. дій 1918–20 у складі Червоної армії. Від 1922 – зав. каф. мов Комуніст. ун-ту трудящих Сходу (Москва); 1926–29 – аспірант Рос. асоц. н.-д. ін-тів сусп. наук; водночас працював у Комуніст. академії (1930–31 – вчений секр. підсекції матеріал. лінгвістики); викл. і чл. предмет. комісії з мовознавства Комуніст. ун-ту нац. меншин Заходу (Москва); зав. каф. заг. мовознавства Смолен. пед. ін-ту (РФ). Один з організаторів (1930) й лідерів групи лінгвістів «Языкофронт», які з марксист. позицій виступали як проти представників індоєвроп. школи, так і проти положень М. Марра. Заст. дир., нач. методол. сектору, в. о. дир. створ. 1931 НДІ мовознавства при Наркомпросі. Один із засн. африканістики в СРСР. 1934 провів у Москві першу в Росії нараду з африкан. мов. Тоді ж зазнав переслідувань у пресі з боку прихильників М. Марра. У січні 1935 звільнений з роботи. Працював вихователем у дит. колоніях. 30 квітня 1937 заарешт., 29 липня 1937 за звинуваченням у підготовці терорист. актів засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1956.

Пр.: Русский язык для не-русских: Рабочая книга по рус. языку для нац. отделений совпартшкол, комвузов и нац. школ взрослых (2-й год обучения). Москва, 1927 (співавт.); Язык общественного класса (по данным говора м. Белик Полтавского округа) // Ученые зап. Рос. ассоц. Научно-исследовател. ин-тов обществен. наук. 1929. Т. 3; Лингвистика и современность // Лит-ра и марксизм. 1930. № 3; Яфетидология в наши дни // Революция и язык. 1931. № 1; Совещание по африканским языкам // Рев. Восток. 1934. № 2.

Літ.: Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Георгий Константинович Данилов – один из первых советских африканистов // Восток. 1994. № 2; Люди и судьбы: Биобиблиогр. слов. востоковедов – жертв полит. террора в совет. период (1917–1991). С.-Петербург, 2003.

Д. П. Урсу

Статтю оновлено: 2007