Данильченко Борис Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Данильченко Борис Олександрович

ДАНИ́ЛЬЧЕНКО Борис Олександрович (08. 02. 1945, м. Стерлітамак, Башкортостан, РФ) – фахівець у галузі фізики твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1997). Премія ім. І. Пулюя НАНУ (2007). Закін. Київ. ун-т (1968). Відтоді працює в Ін-ті фізики НАНУ (Київ): від 2000 – зав. відділу фізики радіац. процесів. Досліджує електрон-фононну взаємодію в низьковимір. електрон. структурах, кінетику гарячих носіїв у надвисоких електрич. полях наносекунд. тривалості. Вивчав вплив потуж. (103 рад/сек.) γ-випромінювання 60Со на фазові перетворення в металах і сплавах; кінетику нерівноваж. акуст. фононів у напівпровідниках і діелектриках.

Пр.: Структурные и фазовые изменения в металлах и сплавах, закристаллизованных в потоке гамма-квантов // УФН. 1991. Т. 161, № 6; Hot electrons and nonequilibrium LA phonons in δ-doped GaAs // Phys. Rev. B. 1994. Vol. 50, № 8; Response of Fermi gas in a disordered system to a phonon flux // Там само. 2000. Vol. 61, № 16; Hot electron transport in AlGaN /GaN two-dimensional conducting channels // Appl. Phys. Lett. 2004. Vol. 85, № 22; Heat capacity and phonon mean free path of wurtzite GaN // Там само. 2006. Vol. 89, № 12; Enhancement by electric field of high-speed photoconductivity in AlGaN/GaN heterostructures // Там само. 2007. Vol. 90, № 15 (усі – у співавт.).

В. М. Порошин

Статтю оновлено: 2007