Данкович Віктор Данилович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Данкович Віктор Данилович

ДАНО́ВИЧ Віктор Данилович (23. 12. 1936, Дніпропетровськ – 31. 12. 2003, м. Раанана, Ізраїль) – фахівець у галузі залізничного транспорту. Д-р тех. н. (1983), проф. (1985). Закін. Дніпроп. ін-т інж. залізнич. транспорту (1959). Працював у Дніпроп. раді нар. госп-ва (1959–62); від 1962 – у Дніпроп. ін-ті інж. залізнич. транспорту (нині Дніпроп. ун-т залізнич. транспорту): 1997–2000 – зав. каф. колії та колій. госп-ва. Досліджував проблеми динаміки рейк. екіпажів, зокрема розробив матем. моделі просторових коливань залізнич. вагонів і локомотивів як багатомас. неліній. мех. систем під час їхнього руху по прямих і кривих ділянках залізнич. колії.

Пр.: Применение метода конечных элементов к расчету конструкций подвижного состава: Учеб. пособ. Ч. 1–2. Дн., 1978–79 (співавт.); Безопасность перевозки длинномерных грузов на платформе с вагонами прикрытия // Вест. ВНИИ железнодорож. транспорта. 1992. № 5 (співавт.); Влияние поперечного зазора в рельсовой колее на износ колес грузовых вагонов в кривых // Залізнич. транспорт України. 1997. № 2–3 (співавт.); Математическая модель пространственных колебаний сцепа пяти вагонов, движущихся по прямолинейному участку пути // Нагруженность и прочность подвиж. состава. Дн., 1998.

С. В. Мямлін

Статтю оновлено: 2007