Данчева Людмила Дмитрівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Данчева Людмила Дмитрівна

ДА́НЧЕВА Людмила Дмитрівна (14(27). 07. 1914, Одеса) – лікар-офтальмолог. Д-р мед. н. (1973). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. мед. ін-т (1938). Відтоді працювала в Одес. НДІ очних хвороб і тканин. терапії: 1951–77 – зав. відділ. глаукоми. Від 1977 – на пенсії. Наук. діяльність присвяч. медикаментоз. і хірург. лікуванню первин. і вторин. глауком.

Пр.: Тактика окулиста при лечении больных катарактой, сочетающейся с первичной глаукомой // ОЖ. 1962. № 3; Новый подход в определении показаний к оперативному вмешательству при глаукоме // Там само. 1972. № 2; Клиника начальной нелеченной глаукомы // Там само. 1974. № 2; Основные направления в изучении проблемы вторичной глаукомы // Тезисы 6-го съезда офтальмологов УССР. О., 1978; Ранняя диагностика и лечение увеальной глаукомы // ОЖ. 1979. № 4; Критерии оценки эффективности лечения глаукомных больных // Там само. 1981. № 8.

Н. М. Мойсеєва

Стаття оновлена: 2007