Даньшин Микола Кузьмович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Даньшин Микола Кузьмович

ДА́НЬШИН Микола Кузьмович (02. 04. 1936, с. Стариця Вовчан. р-ну Харків. обл.) – фахівець у галузі фізики твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1988). Премія ім. К. Синельникова НАНУ (1997). Закін. Харків. ун-т (1961). Працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків, 1961–66) та Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ (1966–2000): 1970–81 – вчений секр., 1981–96 – кер. лаб. високочастот. властивостей твердого тіла, 1996–99 – пров. н. с., від 1999 – гол. н. с. Нині на пенсії. Провадив експерим. дослідж. резонанс., високочастот. і магнітопруж. властивостей упорядков. магнетиків.

Пр.: Природа энергетических щелей в спектре спиновых волн при индуцированных переходах ErFeO3 // ФНТ. 1993. Т. 19, № 8; Энергетические щели в спектре спиновых волн редкоземельных ортоферритов // Там само (співавт.); Соотношение спин-волнового и термодинамического вкладов в динамике ориентационных переходов // ЖЭТФ. 1994. Т. 6, вып. 6 (співавт.); Роль прецессии и продольных колебаний намагниченности в динамике спиновой переориентации в Fe3BO6 // Там само. Т. 10, вып. 2 (співавт.); Вклад продольных колебаний намагниченности в спиновую динамику спонтанной переориентации // ФНТ. 1998. Т. 24, № 4 (співавт.).

Н. Г. Сидоренко

Стаття оновлена: 2007