Даценко Ірина Іванівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Даценко Ірина Іванівна

ДАЦЕ́НКО Ірина Іванівна (30. 01. 1925, Рівне – 23. 03. 2006, Львів) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1967), проф. (1970). Дійс. чл. НТШ (1992). Закін. Львів. мед. ін-т (1951), де й працювала від 1952 (нині ун-т): декан сан.-гіг. ф-ту (1968–78), зав. (1970–99), проф. (1999–2006) каф. заг. гігієни з екологією. Голова Лікар. комісії НТШ (1993–2006), редколегії його «Лікарського збірника». Почес. чл. Укр. лікар. т-ва у Львові. Осн. напрям наук. дослідж. – гігієна повітря. Обґрунтувала механізм дії оксиду вуглецю на організм людини, гранично допустимі концентрації хім. речовин у довкіллі та нові методи визначення наявності хім. речовин у повітрі. Описала стан забруднення полютантами повітр. середовища Львова та їхній вплив на організм людини.

Пр.: Інтоксикація окисом вуглецю та шляхи її послаблення. К., 1971 (співавт.); Воздушная среда и здоровье. Л., 1981; Химическая промышленность и охрана окружающей среды. К., 1986 (співавт.); Загальна гігієна: Посіб. Л., 1992 (співавт.); Орфографічний словник українських медичних термінів. Л., 1993 (співавт.); Основи соціоекології. К., 1995 (співавт.); Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підруч. К., 1999 (співавт.); Гігієна і екологія людини: Підруч. Л., 2000; Максим Музика (15. VII. 1889 – 24. V. 1972): Життєписно-біогр. нарис. Л., 2004.

Літ.: Ірина Даценко // Лікар. зб. Нова сер. Л., 1994. Т. 2; До 80-ліття від дня народження Ірини Даценко // Лікар. зб. Л.; Чикаґо, 2005. Т. 14; З думкою про людей // Нар. здоров’я. 2006, квіт.; Професори ЛНМУ.

О. Б. Денисюк, Б. М. Штабський

Стаття оновлена: 2007